LANZONE #20 Lanpárty u Rotvíka

09-25-2015 17:00
 

Název akce: LANZONE #20 Lanpárty u Rotvíka

Čas konání: 25.9.2015 – 27.9.2015

Místo konání: Voznice (40 km z Prahy po silnici R4)

https://www.google.cz/maps/place/Restaurace+u+Rotv%C3%ADka/@49.8166586,14.2169365,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470b9ff1d6304ecf:0x2c93826fae4992b9

Kontakt na pořadatele akce: info@lanzone.cz či 606540804

Výše vstupného: 200 Kč/hráč na celou dobu

Co se bude hrát: CS:GO, Dota2, flatout + na čem se dohodneme

Registrace zde: http://lanzone.cz/cs/lanparty

Všeobecná pravidla

HLAVNÍ PRAVIDLA LANAKCE LANZONE.cz

1. Při příjezdu na LANakci vyhledejte pořadatele akce. Po zaplacení Vám bude přidělen stůl, kde si už můžete s chutí užívat LANpárty.
2. Pokud naleznete jakýkoliv problém, ihned zavolejte admina. Technické problémy či nedostatky řešte pouze s admin teamem, nikoliv sami.
3. Na LANpárty jsou povoleny pouze sluchátka, nikoliv reproduktory a jim podobná zařízení.
5. Na spaní jsou povoleny pouze karimatky, spacáky, nafukovací lehátka (max. velikost 200x90cm). V žádném případě nevozte matrace a věci jim podobné.
6. Dodržujte pořádek a čistotu nejen v prostorách, ale i venku. Jsme přece lidi.
7. Maximální počet zásuvek na jednoho uživatele je 3 !

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY LANAKCE PLATNÉ OD 1.1.2009

1. Pořadatelé a admini nenesou žádnou odpovědnost za původ, pravost a legalitu jakýchkoliv dat uložených na jakémkoli úložném zařízení (tzv. nosiče dat) účastníka LANakce.
2. Každý návštěvník si sám zodpovídá za data uložená, nainstalovaná či zkopírovaná ve svém počítači a úložných zařízeních.
Vědomě tím na sebe přebírá veškeré právní důsledky v případě nelegálnosti dat ve svém počítači a nosičích.
3. Každý účastník LANakce nese odpovědnost za jakékoliv poškození majetku kulturního zařízení a jeho vybavení. Dále nese veškerou odpovědnost za škody jím způsobené ostatním návštěvníkům LANakce, pořadatelů a adminů.
4. Za Vámi donesené věci a hardware pořadatelé LANakce neručí a tudíž nenesou žádnou odpovědnost.
5. Osobám mladším 15ti let je zakázáno bez doprovodu osoby starší 18ti let se účastnit LANakce.
6. Hrací doba každého účastníka LANakce nesmí přesáhnout 12 hodin bez regulerního odpočinku. V opačném případě je odpovědnost za svůj zdravotní stav na každém jedinci, který toto pravidlo poruší.
7. Účastník LANakce se zavazuje, že nebude v budově a areálů kulturního centra kouřit, kromě míst k tomu vyhrazených.
8. Účastníkům LANakce je zakázáno bez povolení adminů přepojovat, či rozpojovat jakékoliv elektrické prodlužováky.
9. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s vybavením objektu a vybavením pořadatelů.
10. Do elektrické síťe v celém objektu je zakázáno připojovat cokoliv jiného než Vaše PC, nabíječky mobilních telefonů či baterií.Jiné, než zde uvedené zařízení je nutno konzultovat s adminem.
11. Zákaz konzumace alkoholu a kouření osobám mladším 18ti let.
12. Zákaz užívání nelegálních návykových látek.
13. Admini a pořadatelé mají právo účastníkovi LANakce vypnout monitor a to v případě, že usnul, nebo se na delší dobu vzdálil od PC, nemají však právo vypnout PC (jedná se o úsporu elektrické energie).
14. Admini a pořadatelé mají právo jakéhokoliv účastníka LANakce při porušení zde uvedených podmínek vykázat z LANakce.
15. V turnajích LANakce LANZONE je přísně zakázáno používat jakýchkoliv nelegálních úprav her (myšleno: cheaty, wallhack, nepovolené konfigurace a jim podobné).
16. Zákaz vstupu na LANakci se zbraněmi všeho druhu, velikosti a účinnosti.
17. Každý účastník se zavazuje, že po skončení LANakce si po sobě vše řádně uklidí a místo uvede do původního stavu.

K dispozici bude:

internet, bar, stůl, židle, elektrika

Seznam věcí, které si vzít s sebou na LAN-Párty:

klasika jako na každou jinou BYOC Lanpárty

Seznam věcí, které na LAN-Párty určitě nebrat:

repro, vlastní pití ( je k dispozici bar do noci)

Turnaje

CS:GO 4vs4

Dota2

RSVP deadline is past